Skip to main content

Vasárnaptól Dánia vette át Lengyelországtól fél évre az Európai Unió soros elnöki tisztét, amelyet immár hetedszer tölt be – írja a HVG. „Koppenhága prioritásai közé tartozik, hogy közelebb hozza egymáshoz az euró övezeten belüli és az azon kívüli országokat, és hogy segítsen a közös európai valutát használó országokat sújtó válság a leküzdésében, noha ő maga nem tagja az övezetnek.

 

Helle Thorning-Schmidt kormányfő a soros elnökséggel kapcsolatban hangoztatta, hogy az erők összefogása dán specialitás és, az 5,6 millió lélekszámú Dánia egyebek között ennek szellemében kívánja a 27 tagállamot tömörítő unió munkáját összehangolni.1

Nem véletlen, hogy e nemes feladatok ellátása mellett Dánia kiemelten kezeli a "zöld Európa" megteremtését, hisz köztudottan elkötelezett környezetbarát tagország2. Ez lendületet adhat a zöldgazdaság kialakulásának, mely munkahelyeket teremthet Európában. Vagyis abban a térségben, melyet alapvetően sújtott, súlyt ma is a világválság, és mely térség felhasználva a belső piacból adódó pozitív lehetőségeket, a zöld gazdaság megteremtésével lábalhat ki a válságból. Ma már ugyanis figyelemmel kell lenni arra, hogy a világ más térségeinek országai, pl. Kína, India vagy akár Brazília hogy fejleszti a zöldgazdaságát, és ez milyen kihívásokra készteti az uniót, vagy annak tagországait. Elég csak visszapillantani az elmúlt esztendő egyes híreire, melyek kapcsán megtudtuk, hogy mekkora is lehet a versengés az egyes országok között. Így erősödhetett pl. kereskedelmi háborúvá a nyugat-európai napenergia-ipari cégek szembenállása kínai versenytársaikkal, miután az ázsiai óriást a „kereskedelmi egyezségeket megsértő dömpingárak alkalmazásával vádolták meg3.” Európának tehát fel kell zárkózni, a zöldgazdaság mentén kell a belső piacát megreformálni, ha nem akar végleg lemaradni, hisz Kína az egyébként is rohamos léptekkel haladó zöldiparát a múlt évben már felül akarta vizsgálni4.

Remélhetőleg hazánk is aktívan bekapcsolódhat a nemzetközi együttműködésbe, és tovább építheti kapcsolatait ahhoz, hogy saját zöldgazdaságát kialakíthassa.5

A zöldgazdaság fejlesztése, bármennyire is hihetetlen első olvasatra, kihat Európa biztonságára, azon belül az idegenrendészet kérdéskörére, így Dánia ezzel a problémakörrel is kiemelkedően kíván foglalkozni. Ha ugyanis pl. az élelmiszer- vagy áramtermeléshez szükséges új zöld technológiákat sikerül elterjeszteni Afrikában, az öreg kontinensnek nem kell attól tartania, hogy Afrikából milliós embertömegek lepik el az elkövetkezendő évtizedekben nemcsak a déli, hanem az északabbra, vagy keletebbre lévő tagországokat. Hogy mindez mekkora problémát jelenthet, jól mutatták az arab forradalmak viszonyszámai tavaly, amikor hirtelen kb. 40 ezer ember kívánt Európába emigrálni, és ez mekkora problémát okozott pl. Olaszországnak. Az események hatására, nagy megrökönyödésre, Dánia azonnal lezárta a határait. Hogy ez mennyire volt humánus, európai intézkedés, igen kérdéses, ebben a dán politikai pártok között ma sincs egyetértés. A nemrég hatalomra került, baloldali-liberális-zöld irányzatú koppenhágai kormány egyik első lépése mindenesetre az volt, hogy szinte azonnal visszavonta a schengeni belső határok mentén az ellenőrzés visszaállításáról az előző kormányzat által foganatosított intézkedéseket.

Béer

Források:

1. Mától Dánia az EU soros elnöke - http://hvg.hu/itthon/20120101_dania_eu_soros_elnoke

2. A zöld gazdaság globális fejlesztését és terjedését támogató nemzetközi szervezet alakult Koppenhágában - http://www.hirlabor.hu/2011/10/25/a-zold-gazdasag-globalis-fejleszteset-es-terjedeset-tamogato-nemzetkozi-szervezet-alakult-koppenhagaban

3. Kitört a háború - a jövő energiaellátása a tét - http://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/kitort_a_haboru_a_jovo_energiaellatasa_a_tet.499608.html

4. Kína tovább zöldülne - http://kitekinto.hu/global/2011/09/07/kina_tovabb_zoldulne/

5. Közös brit-magyar szervezésű fórum a közép-kelet-európai zöldgazdaság fejlesztéséért - http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/kozos-brit-magyar-szervezesu-forum-a-kozep-kelet-europai-zoldgazdasag-fejleszteseert

 

TOP 5