Skip to main content

A Holcim Hungária Zrt. idén is közzéteszi fenntarthatósági jelentését, melyhez kapcsolódóan 2012. július 31-én érintetti fórumot kezdeményezett Budapesten, 2008 óta immáron második alkalommal.

Az eseményen 25 résztvevő, a szakmai és civil szervezetek képviselői mellett iparági szereplők és a sajtó munkatársai osztották meg véleményüket a jelentést készítőkkel. A megjelentek nagy száma is mutatja, hogy a vállalatok és a civil szektor számára kiemelten fontos a fenntarthatóság.

A megjelentek közvetlen hangulatú beszélgetés során elemezték a Holcim 2011-es évről szóló fenntarthatósági jelentésének előzetes változatát. Többek között Fegyverneky Sándor volt országos főépítész, a Holcim Hungária Otthon Alapítvány kuratóriumának elnöke, hazai nagyvállalatok, környezetvédelmi szakmai és civil szervezetek, illetve a sajtó képviselői számos kérdést vetettek fel, és látták el szakmai tanácsokkal a Holcim képviselőit. A vállalat a KÖVET Egyesületet kérte fel az esemény megszervezésére.

A fórum során a résztvevők a környezetvédelem kapcsán annak kiemelt fontosságát hangsúlyozták, és osztották meg tapasztalataikat egymással a témában. Ehhez kapcsolódóan a Holcim rekultiváció és társadalmi felelősségvállalás területein tett erőfeszítéseiről minden megjelent elismerően nyilatkozott, hasonlóan a cég munkavédelemben elért kiemelkedő eredményeiről. Elhangzott, a fenntarthatóság jegyében a Holcim a klinkergyártáshoz felhasznált hőenergia 13%-át alternatív hulladékalapú helyettesítő anyagokból, főleg használt gumiabroncsok és biomassza hasznosításából nyerték. Emellett a vállalat szén-dioxid kibocsátása is jelentősen csökkent: a 2010-es évi 500 ezer tonnáról 200 ezer tonna alá süllyedt ennek mértéke.

Lontayné Gulyás Mónika, a KÖVET képviseletében elmondta: „Az építőiparban hasonló események ritkán kerülnek megrendezésre. Az a tény, hogy a meghívott szakértők ilyen aktívan részt vállaltak a Holcim jelentésének értékelésében mutatja, hogy kiemelkedően sikeres fórumról beszélhetünk.”

Fegyverneky Sándor kiemelte: „Egy 100 éves svájci cég egyet jelent a megbízhatósággal, mely a jelenlegi építőipart sújtó válságban különleges eredményként értékelhető.”

A társadalmi felelősségvállalás kapcsán elhangzott, hogy a cég munkatársai a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet ellenére nagy számban csatlakoznak a Holcim Csoport 100 éves évfordulója alkalmából indított „Együtt a közösségért” elnevezésű önkéntességi programjához, kötődésük a céghez folyamatosan erősödött az utóbbi időszakban.

Márta Irén, a Holcim Hungária Zrt. kommunikációs igazgatója elmondta: „Nagy megtiszteltetés és öröm volt látni, hogy érintett partnereink ilyen nagy számban és hatalmas lelkesedéssel vettek részt a jelentés értékelésében. A fenntarthatóság a Holcim működésének vezérelve, melyet a tavalyi évben elért eredményeink is mutatnak. Bármilyen nehéz is a jelenlegi gazdasági helyzet, ezen elvekhez ragaszkodunk, és a jövőben is a fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás jegyében dolgozunk.”

Forrás: http://gazdasagiradio.hu/cikk/80647/

TOP 5