Skip to main content

65803 Didymos

2068-ban becsapódhat egy aszteroida, az Apophis?