Skip to main content

1. Esszékérdések

 1. Ismertesd a “Gaia-elmélet” legfontosabb elemeit!
 1. Mit jelent a "túlhasználat" fogalom és miért veszélyes a biodiverzitásra nézve? Ismertess nemzetközi példákat!
 1. Miért nem fenntartható a tarvágásos gazdálkodás?
 1. Sorold fel hazánk nemzeti parkjait és a legjellemzőbb egyedi sajátságukat, értékeiket!


2. Kérdés - felelet típusú feladatok

 1. Foglald össze a genetikai diverzitás lényegét, példákkal!
 1. Foglald össze a fajdiverzitás lényegét!
 1. Mi az ökológiai diverzitás lényege?
 1. Kicsoda James Lovelock?
 1. Mik azok a forró pontok?
 1. Hány élőhelytípus található hazánkban?
 1. Egy faj kipusztulásának deklarálásához miért kell 50 év várakozási idő?
 1. Milyen okokat ismersz az élőhelyek fragmentációjára? Példákkal!
 1. Ismertess példákat az ausztrál bennszülött (endemikus) fauna és flóra viszonyára!
 1. Milyen szerepe van a "magbankoknak"?
 1. Írj példát az idegenhonos fajok (embernek köszönhető) elterjedésére!
 1. Mit jelent a Natura 2000? Melyek a legfontosabb elvek, célkitűzések?
 1. Mely típusait ismered a védett területeknek?
 1. Sorold fel a veszélyeztetett fajok kategóriáit!
 1. Milyen EU irányelveket ismersz a biodiverzitás megőrzése érdekében?
 1. Mik azok a “vörös könyvek”?
 1. Hol és mikor írták alá a Biológiai Sokféleség Egyezményt?
 1. Mi a lényege a Vadonleső programnak?
 1. Sorolj fel legalább két programot, amit a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület koordinál!

TOP 5