Skip to main content

Az oktatási segédlet használatához, alkalmazásának egyszerűvé tételéhez kívánunk a következőkben segítséget nyújtani.

1.

A www.utajovobe.eu weboldal megismerését kezdje az Előszó elolvasásával.
Kattintson a Rólunk menüpontra!
Amennyiben Ön pedagógus (vagy szülő), feltétlenül olvassa el az Előszó pedagógusoknakc. részt is!

2.

Miután kedvet kapott az oktatási segédlet alaposabb megismeréséhez, kérjük, tüzetesen olvassa át az Oktatási segédlet menüpont alatt található fejezeteket!
Az egyes fejezetek, ha egységes szerkezetben szeretné látni, letölthetőek a Letöltések-re kattintva! (Ez azért jó, mert world dokumentumból könnyebben lehet nagyobb tartalmakat másolni.)

3.

Az oktatási segédlet alapos megismerése után Önön a sor: gondolja át, miként tudná az olvasott információkat, szemléletes gyakorlati példákat beépíteni az Ön által tanított osztályok tanmenetébe! Mi az, ami akár az órán is alkalmazható, illetve mi az, ami házi feladatként vagy szorgalmiként feladható. Az oktatási segédlet célja az elméleti tananyag gyakorlati kiegészítése, a fenntartható fejlődés összefüggéseinek feltárása, a globális problémakör átláthatóvá tétele és a lehetséges megoldások felkutatása! Ezekhez az anyagokhoz cikkekből is gyűjthető információ, ha használja az oldal keresőjét.

4.

Ahhoz, hogy munkáját megkönnyítsük, az egyes témakörökhöz külön kérdéssorokat állítottunk össze az Ellenőrző Kérdések között. Az ellenőrző kérdésekhez megadjuk összefüggések, szövegkohézió nélkül a válaszok rövidített, gyengített változatát, ezen belül azokat a fogalmakat, melyeket a hivatalos tananyag (pl. a 10-es Mozaik Földrajz könyv fejezetenként a Fogalomtárban) is használ, általában vastag betűvel kiemelten. Bár irányadó lehet a diáknak a rövidített változat, a segédletet mégis el kell olvasnia, hisz az összefüggéseket csak így érti meg, és így tud adott esetben az esszékérdésre megfelelő válaszokat adni, felkészülni. A rövidített változat azért is jó, mert Ön is könnyedén ellenőrizheti, a kellő fogalmak mind megvannak-e a válaszban, vagy sem. A számonkérést színesítheti egyszerű Kérdés – felelt típusú feladatokkal is, ezekhez szintén megtalálja a gyengített válaszokat. (A rövidített válaszokban lévő fogalmak egyben címkeként is használhatók, így Ön a keresőben választ kaphat bármely kérdésére, illetve a rendszer megad olyan további cikkeket is, melyek a 2011-ben készült oktatási segédletet az új tudományos eredményekre tekintettel kiegészítik. Ezzel elkerüljük azt, hogy a segédlet elavuljon, hisz azt időnként eleve frissítjük.)

5.

Most már elérhetőek a kérdéssorok, melyeket feladatként kijelölhet a diákjai számára (akár órai munkaként, akár házi feladatként). Későbbiekben Ön is összeállíthat saját kérdéseket, hisz a mi kérdéseink használata nem kizárólagos.

+1

A weboldal Pályázatok menüpontjára kattintva aktuális – értékes nyereményekkel kecsegtető –, tanároknak és diákoknak kiírt pályázatainkról szerezhet bővebb információt. (Az ezeken való részvételhez azonban be kell jelentkezni!)


Bízunk benne, hogy az oktatási segédlet használata megkönnyíti a fenntartható fejlődés integrációját a középiskolai tananyagokba és egyúttal segítséget nyújt a pedagógusoknak, diákoknak és minden, a téma iránt érdeklődő embernek a globális problémák megértéséhez és a környezettudatos életforma kialakításához.

Jó olvasást és hasznos időtöltést kívánunk!


TOP 5