Skip to main content

A nyelvtanulás valaha – pláne iskolai keretek között – egy sokszor unalmas, fárasztó tevékenység volt, hiszen csak könyvekből, hangfelvételekből lehetett elsajátítani a tudást, amit aztán papíralapon írásban vagy szóban, élő párbeszédben gyakoroltunk. 

Ma, a 21. században viszont már egyáltalán nem kell ezekhez az elavult módszerekhez ragaszkodni. Egyrészt ott vannak az online nyelvórák, amikre a Magyarország Több Nyelven Beszél oldalán is lehet jelentkezni, másrészt társaloghatunk chatbotokkal, de még a digitális játékok által is gyakorolhatjuk a nyelvet.

Szókincsfejlesztés játszva

A szókincs folyamatos gyarapítása elengedhetetlen, ha fejleszteni szeretnénk a nyelvtudásunkat, hiszen csak akkor juthatunk magasabb szintre, ha egyre több és több kifejezést használunk és értünk meg az adott nyelven. A modern digitális technológiák pedig ebben a segítségünkre lehetnek, például a különféle játékok formájában.

A játékalapú tanulás ugyanis remekül fejleszti a szókincset, de ami ennél is fontosabb, hogy szórakoztató. Hisz vajon mivel töltjük szívesebben az időnket? Egy szótárfüzet felett görnyedve idegen szavak bemagolásával például a környezetvédelem témájában, vagy egy izgalmas játékkal, ahol szinte észrevétlenül gyarapítjuk a nyelvtudásunkat? Nos, alighanem mindenki a második lehetőséget választaná. A virtuális világban hangok, szövegek, képek segítségével gyarapodhat a szókincsünk.

Ma már ráadásul a számítógép elé sem feltétlenül kell leülni ehhez, ugyanis az okostelefonunkon is alkalmazhatjuk a játszva tanulás módszerét. 

A játékalapú tanulás tudományos vizsgálata

Ebben a témában készült egy kutatás is, amely azt vizsgálta, hogy a digitális játékokkal való tanulás közben megvalósulnak-e olyan követelmények, mint a tudás aktív építése, a nonverbális és verbális nyelvi készségek fejlődése. 

Ehhez kidolgoztak egy játékalapú műveltségi tantervet, valamint létrehoztak egy nyelvtanulási műhelyt. A tanulmány során egyaránt vizsgálták a tanulók tapasztalatait a játékprogrammal kapcsolatban, valamint a szövegértésük és a szókincsük fejlődésének mértékét is. 

Megrendeztek egy workshopot, az eredmények értékelése mellett pedig interjúkat is készítettek a résztvevőkkel, ahol az egyéni tapasztalataikról, meglátásaikról kérdezték őket. 

Nem meglepő módon a kísérlet eredményei abszolút biztatóak lettek. A szövegértés és a szókincs területén is fejlődés következett be, csökkent a meg nem értés és a hiányos vagy bizonytalan megértés. Mindemellett a tanulók motivációja is javult, noha a program nem volt tökéletes, előfordultak technikai hibák. 

Lehet-e tehát játékos keretek között nyelvet tanulni?

Ez egy abszolút ígéretes módszernek tűnik, hiszen sokkal több szórakozást és élményt ad a tanulóknak, mintha csak könyvekből sajátítanák el a tudást. Ugyanakkor fontos a megfelelő felkészítés, hogy tényleg élvezzék a játékot, és ne legyenek olyan technikai problémák, amik kedvüket szegnék.

Szponzorált tartalom - Hirdetés (x)

TOP 5