Fenntartható fejlődés gyakorlati szemmel

120312b1_balintgazda.jpgA kertészkedőknek tovább kell folytatniuk azt a hasznos munkát, amelyet eddig is műveltek, de bizonyos kérdésekben meg kell újítaniuk a gyakorlatukat és az eddiginél korszerűbb, gazdaságosabb, eredményesebb módszereket kell követniük. 

A harmadik évezredben, de már a 21. évszázadban Földünknek sokkal több embert kell majd táplálnia, mint eddig bármikor a történelem folyamán. A kertészkedőknek tovább kell folytatniuk azt a hasznos munkát, amelyet eddig is műveltek, de bizonyos kérdésekben meg kell újítaniuk a gyakorlatukat és az eddiginél korszerűbb, gazdaságosabb, eredményesebb módszereket kell követniük. Ezek között az egyik legjelentősebb a kertek tápanyagellátásának módszeres megjavítása!

Rohamosan csökken a talaj tápanyagtartalma

A téma kutatói egybehangzóan állapítják meg, hogy a talajok szervesanyag- és tápanyagtartalma nemcsak a szántóföldeken, de a kertekben is rohamosan csökkent az utóbbi másfél évtizedben. Ennek egyik okát a vetésszerkezet leegyszerűsödésében látják, amelynek következtében bizonyos anyagok mennyisége csökkent a talajban, míg mások stagnálnak vagy éppen felhalmozódnak, és emiatt a talaj harmonikus tápanyag-szolgáltató képessége megbomlik. A gyomosodás is csökkenti a kultúrnövények rendelkezésére álló tápanyagok mennyiségét. Az öntözéses módszerek elterjedése is fokozza a talajok tápanyagigényét.

Kevesebb műtrágyát és istállótrágyát használunk

Nemcsak nálunk, de Nyugat-Európában is csökkent a műtrágya-felhasználás a szigorú környezetvédelmi előírások, illetve az ökotermelés szabályainak téves értelmezése következtében. Ahol használnak műtrágyát, ott is a nitogén-tartalmúak kerültek előtérbe és elhanyagolták a nem kevésbé fontos káli- és foszfátműtrágyák alkalmazását. Az állatállomány nagymértékű csökkenése következtében egyre kevesebb istállótrágya áll rendelkezésre és a kertekben keletkező szerves anyagok komposztálása se vált általános gyakorlattá.

Mindezek a körülmények feltétlenül szükségessé teszik, hogy az eddiginél többet, és alaposabban foglalkozzunk a kerti talajok termékenységének kérdésével, mert e nélkül nem lehet fenntartani a termelés elért és fenntartandó színvonalát.

Telepítés előtt vizsgáltassuk meg talajunk állapotát!

Nagyon kívánatos volna, hogy minél több kistermelő vizsgáltassa meg laboratóriumban a kertje talaját! A talajvizsgálati eredmények sok olyan kudarc okára mutathatnak rá, amelyeket hosszabb ideje képtelenek voltak megfejteni. A talajvizsgálati szakvélemény pedig útmutatást nyújt a továbbiakban folytatandó talajművelésre, az öntözésre, a talajtakarás módszereire, valamint a trágyázás követendő gyakorlatára is.

Forrás: Bálintgazda.hu

Kapcsolódó anyagaink:

  1. A legjobb környezetvédelmi megoldás: a komposztáló kas II. – Építési útmutató  http://www.utajovobe.eu/hirek/305-a-legjobb-kornyezetvedelmi-megoldas-a-komposztalo-kas-ii-epitesi-utmutato
  2. Magyar fejlesztésű világszabadalom az egészséges földért http://www.utajovobe.eu/hirek/sokfeleseg/245-magyar_vilagszabadalom_talaj
  3. Oktatási Segédlet/Élelmiszerválság/A talaj/ 5. oldal / 11 http://www.utajovobe.eu/%C3%A9lelmiszerv%C3%A1ls%C3%A1g?showall=&;start=4
  4. Oktatási Segédlet/Hulladékgazdálkodás/Megelőzés/3. oldal / 9. rész, http://www.utajovobe.eu/oktatasi-segedlet/hulladekgazdalkodas?showall=&;;start=2