Skip to main content

Kétségtelen tény, hogy bolygónk élőlényeinek két főbb feladatot kell teljesíteniük. Mindig egyensúlyra törekedve kell növekedniük, fejlődniük. Ez sajnos az ember tekintetében nem valósul meg maradéktalanul, hisz az emberek milliói mást se tesznek naponta, minthogy túlélnek, gyötrődnek és nélkülöznek.

A bolygó több milliárd éves fejlődésének ide kellett vezetnie? Ez lenne az emberek célja és sorsa? Egyáltalán lehetséges-e az emberiség fejlődése? És ha igen, akkor miért nem ebbe az irányba haladunk? – teszi fel a kérdést Foster Gamble, aki egész életét a kérdés megválaszolásának szentelte, szenteli, és aki e célból készítette ezt a rendhagyó, néhol nehezen értelmezhető, részben elvont, de sok hasznos információt tartalmazó dokumentumfilmet. Egy olyan filmet, amely fellebbenti a fátylat arról, mi is folyik valójában a világunkban.

A pénz útját követve Foster feltárja a globális hatalom azon szándékát, miképp akarja megszilárdítani saját hatalmát az életünk minden területe felett, és hogyan építi ezen „elit” globális világuralmi rendszerét.

Bemutatja a tudományos áttörés lehetőségeit a tudat és az aktív cselekvés segítségével, amely megoldásokat kínál a valódi boldogulásra, és képessé tehet bennünket arra, hogy visszaszerezhessük az irányítást az életünk felett. Azaz azok legyünk, akik valójában vagyunk. Emberek, és nem irányított tömeg, kisemmizhető szolgahad.

Mindehhez meg kell értenünk azt a természetben fellelhető sémát, mellyel a film kezdődik, és amelyet Foster kódnak nevez. Mi is ez a kód? E kód révén el lehet jutni egy tiszta, megújuló, ismertebb nevén az ingyen energiaforráshoz, amely teljes mértékben forradalmasíthatja minden ember életmódját. Ez uis életünk megváltoztatásának kezdőpontja.

Hogyan lehetséges ez?

Az elit elhomályosították elménket, így bizonytalanok vagyunk erőnkben, nem ismerjük fel saját zsenialitásunkat, nagyszerűségünket – folytatja Foster. Nem nehéz rájönni, kiknek áll az elhomályosítás az érdekében, és ezzel már el is jutottunk egy sajátságos „összeesküvés” elmélethez.

De mindez jobban érthető, ha megértjük, az ingyen energia révén eddigi világunk, - mely az olajra, szénre, mint energiaforrásra, és az ezen üzletágat finanszírozó bankszektorra, médiára, stb. épül -, egy csapásra összedőlne, ha bárki ingyenesen elérhetné az alternatív erőforrást. Ez nyilván nem állhat érdekében a ma még természetesen csak pénzért kapható energiát értékesítő és ezáltal a tényleges hatalmat gyakorló elit számára, így az ingyen energia „feltalálására” még egy ideig várni kell, miközben azt is megtudhatjuk, hogyan csoportosult néhány család/vállalat (pl. Rockefellerek, Rothschildok, Morganek) kezében kb. 100 év alatt az a hatalom a világon, mely képes fenntartani a mára kialakult világrendet a bolygón. (Sajnos az a filmből egyáltalán nem derül ki, mi is lenne az ingyen energia, bár több feltaláló neve említésre kerül. Olyanoké, akik tevékenysége különböző okokra visszavezethetőleg előbb-utób végleg megszűnt.)

Van még természetesen a fejtegetésekből tovább is, hisz a modern társadalmakban maga az élelmiszertermelés is az olajra, mint energiaforrásra épül, így az elittől való függőség már akár kettősnek is nevezhető. Érdekes tény az is, hogy a multinacionális vállalatok forgatta pénzt követve mindig ugyanazokkal a családokkal/vállalatokkal találkozunk, akár a vetőmagvak megvásárlásról, akár a GMO-ról esik szó, akár az egyes kereskedelmi megállapodásokról, politikai integrációkról (pl. EU vagy az Afrikai Unió), az oktatásról vagy a gyógyszeriparról, vagyis függőségünk megtöbbszöröződik.

Szó esik természetesen az új világrendről is, mely függőségünket abszolút véglegesítené, az internetről, mely ma még szabad, és még számos más kérdésről is. Kitér a film még a megoldásokra is, illetve arra a honlapra (www.thrivemovement.com), ahol a filmben elhangzott információk ellenőrizhetőek.

Érdekes és korszakalkotó gondolatok! Úgy gondoljuk, bőven elég ennyi bevezetőnek, hogy megértse a kedves olvasó, miért is érdemes megnézni ezt az alkotást.

(Amivel a film alkotói sajnos egyáltalán nem számoltak. Az ember olyan rossz tulajdonságaival, mint pl. a kapzsiság, profitéhség, hatalomvágy, stb., mely tulajdonságok révén oda jutottunk ma, ahova. Vagyis véleményünk szerint a világ csak akkor fog úgy megváltozni, pontosabban lesz úgy megváltoztatható, ha egy bölcs, rossz tulajdonságoktól teljeséggel mentes új embert sikerül „megalkotni”. Valljuk be, ez sohasem fog sikerülni. Változás csak akkor lesz, ha a szükség majd rákényszeríti az embert erre. Csak ez az objektív kényszer lesz uis alkalmas arra, hogy felülírja a fentebb hivatkozott negatív tulajdonságokat, és szükségből úgy éljünk, ahogy egyébként is kellene. – szerk.)

A film alébb érhető el. Magyar szöveg: Péter, Lívia, Mónika, Gergely, Józsi bácsi és Both Gábor. Narrátor: Both Gábor. Köszönjük nekik munkájukat!

%20">Forrás

TOP 5