Skip to main content

A 70-es évektől kezdődően fokozódott az érdeklődés a környezeti problémák felé. Azóta számos nemzetközi konferencia, dekrétum született bolygónk megóvása érdekében. Ennek része a fenntarthatóságra nevelés is, aminek központi gondolata a ,,környezeti polgárrá” nevelés. Ezt a kérdéskört járják körül az OzoneNetwork csütörtöki Egyenlítő c. műsorának vendégei Kövecsesné Gősi Viktória a Nyugat-magyarországi Egyetem adjunktusa, Horváth Borbála az Élet Fája Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője és Kádár József, a Fenntarthatóság Akadémiájának programigazgatója.

A fenntarthatóság pedagógiájának megvalósítása nem egyszerű a pedagógustársadalom számára. A nevelés része az 1996-ban létre hozott erdőpedagógia projekt, aminek célja a környezettudatos életvezetésre való felkészítés közvetlen tapasztalatszerzéssel, valóságos élethelyzetek gyakoroltatásával. Az erdőpedagógiában nagy jelentősége van az erdőgazdálkodási ismeretek közvetítésének, az erdő iránti érzelmi kötődés kialakításának, a természethez való pozitív beállítódásnak, és a környezetért megvalósuló viselkedés formálásának.

Az erdőpedagógia projekt életmód stratégiája egyrészt olyan alternatív tanítási-tanulási komplex tevékenységre és tevékenykedtetésre nyújt mintát, amely elősegíti a közoktatás környezeti neveléssel kapcsolatos tanórai és tanórán kívüli tevékenységrendszerének megszervezését. Másrészt a felsőoktatásban a graduális, posztgraduális képzésben, illetve továbbképzésben felkészíti a pedagógusjelölteket, pedagógusokat, erdőmérnököket, vadgazdákat, természetvédelmi mérnököket egy iskolán kívüli komplex tevékenységorientált tanítási-tanulási folyamat megvalósítására.

A videó megtekinthető itt!

TOP 5