Skip to main content

A soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem zöld egyetemként aposztrofálja magát, mondta Lakatos Ferenc, az Erdőmérnöki kar dékánja, hisz a kutatások és az oktatás területén minden olyan törekvést felkarol, ami a zöld témakörbe tartozik. A Mezőgazdasági tudományág Mosonmagyaróváron, az Erdőmérnöki kar Sopronban van, és itt van a volt faipari mérnöki kar utódja, a Simonyi Károly kar is.

Az egyetem mindennapi élete is szervesen fonódik a zöld gondolkodásmódhoz, hiszen a nevelésen kívül a szervezet működésébe is beépült. Az erdőmérnöki kar 2014-ben kezdte meg a 207 tanévét, igaz az intézményt eredetileg Selmecbányán alapították az akkori bányamérnöki főiskola kiegészítéseként. Így a bányamérnökök, a kohászok és az erdőmérnökök képzésüket tekintve közös tőről erednek, és a selmeci tradícióval egy olyan régi, eredetileg német hagyományrendszert örökítettek a diákokra, melyet a mai napig ápolnak. Ilyen például a hagyományos egyenruha, az úgynevezett walden viselése, amit a diákok akkor csináltatnak, ha egy bizonyos idő után már valószínűleg látszik, hogy végzett mérnök lesz belőlük.

hirdetés

2012-ben megnyitott Ligneum NYME Látogatóközpont is a környezeti nevelést, a fenntartható fejlődést, a fa és az erdő világát hivatott bemutatni, mesélte Horváthné Hoszpodár Katalin intézményigazgató. Elmondása szerint a központ egy olyan színtér, ahol az a feladat, hogy minél közelebb vigyék az egyetemen a megvalósult projektek eredményeit, valamint a nagyközönség számára is befogadhatóvá tegyék azokat. Így fontosnak tartják, hogy az ismeretközlés élményszerű legyen. A tudásszerzésnél a gyermekes családokra is gondoltak, akik olyan interaktív játékokon vehetnek részt, mint például a fafaj felismerés, de olyan eszközöket is kipróbálhatnak, mint amilyen a törőgép is. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott Ligneum Látogató Központ fontosnak tartja a selmeci hagyományok megőrzését és közvetítését is.

Nézzék meg február 4-én este 11 órakor az Egyenlítő című műsort az OzoneNetwork tévén, melynek vendégei Horváthné Hoszpodár Katalin, a Ligneum NYME Látogatóközpont intézményigazgatója, Lakatos Ferenc, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki kar dékánja, és Rétfalvi Tamás, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Kémiai Intézet intézetigazgatója lesznek, a műsor első felében pedig Madagaszkárral ismerkedhetnek meg.

A film akár most is megtekinthető, a csatorna weboldalán.

TOP 5