A kutatók jelentős erőfeszítéseket tesznek, hogy megfelelő mérési eredményekhez jussanak a klímaváltozás megfigyelése és előrejelzése érdekében. Azonban egyelőre számos kérdés nyitva áll előttük és az előrejelzési modellek pontatlansága is komoly problémákat vet fel.

A legfrissebb kutatási eredmények pedig egyre lehangolóbbak, hiszen azt mutatják, hogy a szén-dioxid koncentráció növekedése a légkörben egyre gyorsuló trendet követ. A klímaváltozás értelmezéséhez az egyik központi kérdés bolygónk természetes szén körforgásának megértése és modellezése.

hirdetés

Tények és klímaváltozás

Sokat hallani napjainkban a klímaváltozásról, egyre népszerűbb téma, amely gyakran előkerül különböző fórumokon, azonban érdemi lépések nagyon ritkán történnek. A klímaváltozás megfigyelésére és előrejelzésére egyre több energiát és pénzt áldozunk, azonban a tudásunk még mindig meglehetősen korlátozott, hiszen a Földet, mint összetett, globális rendszert kellene értelmezni.

Az elmúlt évtizedekben ismerték fel a kutatók, hogy a szén természetes ciklusa bolygónkon alapvetően meghatározza a klímaváltozási folyamatot, amelyet azonban még napjainkban is számos rejtély övez. Globális analízisek megmutatták, hogy a Föld, mint rendszer, az emberi eredetű fosszilis kibocsátásokból származó szén-dioxid mintegy felének megkötésére képes, amely megoszlik az óceánok és a szárazföldek között.

Ez igen jelentős hányad, így ez a tényező talán a legfontosabb bolygónk klímájának meghatározásában, hiszen közel a felére képes redukálni a légkörbe kibocsátott szén-dioxid hatását a klímaváltozásban.

Az utóbbi évek vizsgálatai arra utalnak, hogy a légköri szén-dioxid növekedése gyorsuló ütemben zajlik, amely ijesztő kérdéseket vet fel a folytatásra vonatkozólag. Az elemzések szerint a gyorsuló növekedésért nagyjából 65%-ban az ipari tevékenység, 17%-ban a fosszilis üzemanyagok kibocsátásának növekedése és mintegy 18%-ban pedig bolygónk elnyelő képességének csökkenése a felelős.

Úgy tűnik tehát, hogy a növekedés ütemét nem képes a földi rendszer természetes szén ciklusa követni.

A természetes körforgás gyengülése

Az elmúlt ötven évre visszamenőleg a szén-dioxid légköri koncentrációja jelentős növekedést mutat, amely régóta jelezte már a kutatók számára, hogy a természetes körforgási folyamatok már nem képesek ilyen ütemű, emberi eredetű kibocsátással lépést tartani.

Napjainkig azonban nem állt rendelkezésre elegendő tudományos adat, hogy pontosabb vizsgálatok indulhassanak. Jelenleg 10 klímamodellből 9 gyengülő természetes ciklust jelez előre, azonban sokkal kisebb mértékben, mint ahogyan azt a megfigyelések mutatják.

A természetes körforgási folyamatok modellezése nagyon nehézkes, hiszen annyira sok tényezőt kéne figyelembe venni, amelyet jelenleg nem vagyunk képesek. A szárazföldi ökoszisztémák esetében a legfrissebb eredmények arra utalnak, hogy a trópusi erdőségek gyors pusztulása következtében ezen területek légköri szén-dioxid megkötő képessége jelentősen csökken.

Ezzel szemben az északi félteke hatalmas kiterjedésű erdőségei ismét kezdenek magukhoz térni az ipari forradalom során elszenvedett pusztításból, így ezen területek növekvő szén-dioxid megkötési kapacitással járulnak hozzá a természetes körforgáshoz.

A két hatás együttesen határozza meg a globális szárazföldi ökoszisztéma képességeit a szén-dioxid megkötésre, azonban úgy tűnik, hogy a trópusok kegyetlen irtása a domináns hatás.

Felmelegedés és természetes körforgás

Régóta kérdés a kutatók számára, hogy a bolygónk felmelegedése milyen hatással lehet a természetes szén körforgására és ezen keresztül hogyan hat vissza magára a felmelegedésre. A hőmérséklet emelkedése a fotoszintézist és az oxigénfelvételt egyaránt stimulálja, így mind a szén felvételét és a szén leadását is közvetlenül befolyásolja a bioszférában.

A legújabb modellszámítások arra utalnak, hogy a kontinensek legnagyobb részén a szén felvétel mértéke alulmarad a szén leadás mögött. Ez alól kivételt csupán a magasabb szélességeken elhelyezkedő (főként az északi féltekén) ökoszisztémák jelentenek, mivel itt a felmelegedés mértéke kevésbé erőteljes jelenleg, mint az Egyenlítőhöz közelebbi területeken.

Kulcskérdések

Habár sokat tudunk már a természetes szén körforgás jelentőségéről bolygónk klímájának meghatározásában, azonbana globális szintű modellezéstől még nagyon távol állunk a folyamatok megértésében. A globális modellek kidolgozását tovább nehezíti, hogy lokálisan az egyes területek nagyon eltérő klímaváltozási folyamatokat tapasztalhatnak éppen az eltérő fizikai és biológia folyamatok miatt.

A kutatási eredmények azonban arra egyértelműen utalnak, hogy a természetes szén körforgása lényegesebben gyorsabban változik, mint ahogyan azt eddig feltételeztük, azonban még így sem képes lépést tartani az egyre gyorsuló ütemű, emberi eredetű kibocsátásokkal.

Földünk nem képes egyedül helyrehozni a károkat, amiket civilizációnk eddig okozott, ehhez mindannyiunknak aktívan tenni kell, hogy a következő generáció is egy élhető bolygóra szülessen.

(Zábori Balázs, az MTA kutatójának összeállítása)

Amennyiben tetszett a cikkünk, illetve más hasonló híreket is szívesen olvasna, itt lájkolhatja oldalunkat!

Kapcsolódó cikkeink:

Forrás - Kép: a Földet, mint összetett, globális rendszert kellene értelmezni (Illusztráció), Forrás: Origo

TOP 5

Ne maradjon le
egy hírről sem

utajovobe.eu
Rendszerezett a fenntartható fejlődés oktatásához is felhasználható tudás. Segíti az oktatók környezeti nevelésének beépítését az oktatott tantárgyakba.

Copyright © 2011 Fenntartható fejlődés gyakorlati szemmel - Útajövőbe.eu. Minden jog fenntartva.
Weboldal programozás, karbantartás SelfMed.pro. Villám tárhely Szerver.eu