Skip to main content

3. oldal / 6: A konkrét fogalom természet- és társadalomtudományi fogalom


A konkrét fogalom természet- és társadalomtudományi fogalom

A fogalom konkrét meghatározásához érdemes segítségül hívni a Környezet- És Természetvédelmi Lexikon meghatározását, hisz az igen szemléletesen mutatja be a definíció komplexitását. Eszerint: „A környezetvédelem olyan céltudatos, szervezett, intézményesített emberi (társadalmi) tevékenység, amelynek célja az ember ipari, mezőgazdasági, bányászati tevékenységéből fakadó káros következmények kiküszöbölése és megelőzése az élővilág és az ember károsodás nélküli fennmaradásának érdekében. E tevékenység tudományos alapjait elsősorban műszaki tudományok, alkalmazott természettudományok és az ökonómia képzik. Hatékonyságát és működőképességét a használók felelősségén alapuló törvényi szabályozás és intézményrendszer biztosítja.”[32]

Bár a definíció jól fedi a fogalmi meghatározást, nem utal a globális hatásokra, pedig ma már nyilvánvaló az igény, hogy az alapvető környezetvédelmi kérdéseket a globalizáció szempontjából kell és lehet csak vizsgálni. Ehhez megfelelő nemzetközi együttműködés kell, és egyes nemzetek szemléletmódjában beálló változás, hangzik el újra és újra sok fórumon, eddig azonban kevés nemzet vállalta fel annak ódiumát, hogy felmérje, megvalósítható-e egy komplex (zöld) nemzetgazdasági és társadalmi átalakulás a célból, hogy az ember túlélje az elkövetkezendő 100 évet.

 

A jogtudomány megállapításai
. oldal

TOP 5