Skip to main content
Lunar Embassy telek Mars vétel

A kép csak illusztráció (Forrás: Unsplash)

Földünk ugyan nem lehet, mert a több mint 50 éve elfogadott törvény nem teszi lehetővé az űrbeli területek birtoklását, de egy papírt mégis kaphatunk róla

Lunar Embassy

A Lunar Embassy cég honlapján 30–500 dollárért vehetünk földet a vörös bolygón. A vállalat azt állítja, csak ők kereskednek legálisan bolygóingatlanokkal.

Nos, az igaz, hogy a Mars kolonializálásáról egyre többet hallani, de földünk akkor sem lehet a vörös bolygón, maximum egy papírunk, amire ezt írják. A világűrről és bolygóinak használatáról 1967. január 27-én írtak alá törvényt Londonban, Moszkvában és Washingtonban, ez szabályozza a világűr kutatását és felhasználását, beleértve a Hold és más égitestek kezelését.

Az Outer Space Treaty, teljes címe magyarul Szerződés az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve a Holdat és más égitesteket

BIZTOSÍTOTTA AZ ŰRBEN VALÓ EGYENLŐ ÉS BÉKÉS ÉLETET ÉS TEVÉKENYSÉGEKET.

A saját terület, föld vételére vonatkozó passzus a II. cikkelyben így szól:

A világűrt, beleértve a Holdat és más égitesteket, sem a szuverenitás igényével, sem használat vagy foglalás útján, sem bármilyen más módon egyetlen nemzet sem sajátíthatja ki.

Vagyis a világűrt és égitestjeit nem lehet nemzeti tulajdonba venni, senki sem követelheti magának a Mars tulajdonjogát. Az egyezménynek 2022-ben 112 állam volt aláírója és ratifikálója is, köztük Magyarország. További 23 állam aláírta a megállapodást, de nem ratifikálta azt, vagyis jogilag nem hagyták jóvá törvényeik vagy államhatalmi szervük által. 

A szerződést 2015-ben módosították, mert a Hold és más égitestek ásványai és egyéb erőforrásainak bányászata iránt megnövekedett az érdeklődés. Hét évvel ezelőtt az Egyesült Államok Kongresszusa elfogadta a Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship Act űrtörvényt, ami lehetővé tette az űrbeli felhasználást, eladást. Most már magáncégek is bányászhattak a Marson, de a földet akkor sem birtokolhatják.

Száz év múlva talán már a Marson leszünk, de valószínűleg egy kupola alatt, ahol megteremtjük a számunkra kedvező feltételeket (légkört, éghajlatot, hőmérsékletet), mert a tudósok ugyan folyamatosan kísérleteznek a Mars terraformálásával (talaj szén-dioxidjának felszabadításával, mágneses mező létrehozásával), de még nem jártak sikerrel.

Forrás- A nyitókép csak illusztráció, forrás: Photo by Nicolas Lobos on Unsplash

TOP 5