Skip to main content

Sri Lanka látogatója, ha éppen Indiából érkezik, elképedve tapasztalja a környezeti témában meglévő erős kontrasztot. Az indiai modell annyira negatív, hogy a szingaléz többségű ország legalábbis ökológiai paradicsomnak tűnik. Ez a kis földrész, minden kétséget kizárva, szemben az indiai félszigettel, példát, de mindenekelőtt reményt nyújt a szomszédos ázsiai országoknak.

A buddhista vallási kultúrán keresztül a szingalézek nagy része érzékenyebb az anyafölddel szemben. Gyűjtik a hulladékot, a főútvonalakon is szemetes kosarak találhatók és plakátokon hívják fel a lakosságot földjének gondozására. A turista strandok tiszták, még akkor is, ha a halászok által látogatottakon különböző hulladékokkal találkozhatunk.

A multinacionális Lipton főbb tea ültetvényein a földek gondozása majdnem kifogástalannak tűnik Ezek az ültetvények, más területekkel együtt az Agarapatana Plantations Limited részét képezik, amely célul tűzte ki a föld erőforrásának tiszteletben tartását és lehetőség szerinti megőrzését. Az ökológiai nevelést már az iskolában kezdik, amint az a regionális iskola falain lévő különböző rajzokon látszik.

Más ázsiai országokkal összehasonlítva Sri Lanka kitűnik a környezetvédelmi elkötelezettségével, annak ellenére, hogy az állam még többet tehetne azok ellen a csapások ellen, amelyek sújtják az országot, mint az erdők pusztulása, a talaj eróziója, a partvidék tönkremenetele, az édesvíz és az atmoszféra szennyeződése.

Jelenleg az ország területének 28%-át borítja erdő, ami a függetlenség elnyerésekor (1948) még 50 % volt, 1800ban pedig 80 %. Az erdőpusztulás fő oka a gyarmati korszak utáni periódussal kapcsolható egybe, amikor a 60-as évekig a lakosság száma megháromszorozódott. Ez az egyik legsürgetőbb téma, mivel olyan következményekkel jár, mint a talaj eróziója, a földcsuszamlások, a fauna és a flóra tönkre menetele, és végül maga az emberi egészség. Vannak ugyan rendelkezések a talaj eróziója által okozott erdőpusztulások megállítására, de ezek csak korlátozott eredményeket érnek el.

A tengerpartok mentén a felszín az elmúlt tíz évben az emberi tevékenység folytán a turisták számára létesített épületek, és éttermek fejlesztése miatt egyre csökken. A partsáv nagy része ezen kívül a 2004-ben bekövetkezett szökőár miatt drasztikus alakváltozáson ment át és csökkentek a strandok. A nagy nemzetközi érdeklődés ugyan javított valamelyest a helyzeten, de a tragédia csillapította a vágyat a tengerhez közeli építkezések iránt.

Bár Sri Lankán jó a vízellátás de a közelmúltban megnövekedett az ivóvízforrások szennyezettsége. Ezt elsősorban az édesvízi medencék mellé települt ipari tevékenységek okozzák. A textil-, a vegyi-, az ásványi termékeket, továbbá a gumit, a teát, a fát és kókuszt feldolgozó cégek nagy mennyiségű környezetszennyező anyagot termelnek és a hatóságok részéről nincs elegendő ellenőrzés.

Végül a lakosság állandó növekedésével elkerülhetetlenül növekszik a városi és ipari hulladék. Szükségessé és sürgőssé válik egy megfelelő recikláló rendszer, amely a papír, a műanyag, az üveg, a fém és más nem szerves anyagok legalább 20%-át feldolgozza. A jelenlegi helyzet okozza az olyan betegségek elterjedésének kockázatát, mint a dengue kór, amit a szúnyogok terjesztenek. Hasonló a probléma a légkörszennyezéssel. A városokban a szénmonoxid szintje messze meghaladja az emberek által elviselhető szintet, és különösen veszélyt hordoz elsősorban a gyermekekre és a terhes asszonyok egészségére.

Mindezen kritika és hiányosságok ellenére el kell ismerni, hogy Sri Lanka eddig egyike azoknak az ázsiai országoknak, amelyek nagyobb érdeklődést tanúsítottak a környezeti problémák iránt.

Forrás: Energiacentrum / Aiolus News

TOP 5