Skip to main content

A magánterületen végzett permetezésről is tájékoztatni kellene a környéken lakókat – közölte az ombudsman, aki a villamosközlekedés zajszennyező hatását is vizsgálta. Amiatt, hogy magánterületen végzett permetezés előtt nem kell tájékoztatni az érintett lakókat, sérülhet az egészséges környezethez való joguk, ezért az ombudsman az uniós szabályozás átvételét javasolja - közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.

Egy beadványban azt nehezményezték a panaszosok, hogy a szomszédos telken a gazda gyomirtó, gombaölő és rovarölő szerekkel kezeli a földjét, de a permetezés előtt kérésük ellenére nem értesíti őket. A lakók - mint írták - maguk is termesztenek növényeket, ám a permet nemcsak a termelő tevékenységüket veszélyezteti, hanem ingatlanuk használatában is akadályozza őket.

Szabó Máté ezzel kapcsolatban arra az ellentmondásra hívta fel a figyelmet, hogy míg közterületen végzett permetezés előtt egy miniszteri rendeletnek megfelelően tájékoztatni kell a lakosságot, magánterületre a kötelezettség nem vonatkozik. A közleményben kiemelték: így sérülhet a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak és használóinak egészséges környezethez való joga.

Az alapvető jogok biztosa ezért az Európai Unió szabályozásának átvételét javasolja a vidékfejlesztési miniszternek, mert az a növényvédő szerek használatával kapcsolatos tájékoztatást a magyarországinál egyértelműbben, nagyobb körben írja elő.

Az ombudsmani jelentés teljes szövege itt >>>

Hasonló környezetvédelmi problematika

A villamos kerekeinek éles csikorgása akkor is zavarhatja a környéken lakókat, ha a zajszint a hivatalos határértéken belül marad. Az ombudsman az üzemeltetőt műszaki megoldásra, az illetékes minisztert a zajvédelem szabályozásának módosítására kérte.

A környezetvédelmi felügyelőség a villamos végállomás fordulójában megmérte a zajszintet, és úgy találta, hogy az az előírt határértéken belül marad. A környező lakóházak lakói viszont azt panaszolták az ombudsmannak, hogy súlyosan zavarja őket egy meghatározott típusú villamos kerekeinek éles csikorgó hangja. Szabó Máté alapjogi biztos azt állapította meg, hogy a környezetvédelmi felügyelőség eleget tett a hatósági feladatainak, amikor nem kezdeményezett hatósági eljárást, mert a zajszint nem érte el a szabályozásban meghatározott határértéket.

A végállomáson kanyarodó villamos kerekeinek csikorgó zaja azonban így is nagymértékben zavarhatja a közelben lakókat. Az ombudsman ezért felkérte az üzemeltetőt, hogy a zajszennyező típust ne járassa a kora reggeli és a késő esti időpontokban, és találjon műszaki megoldást a hanghatások csökkentésére.

A panaszban leírt zajszennyezés hatékony és polgárbarát kezelése a hatályos jogszabályi környezetben nem megoldott. Az alapvető jogok biztosa azt javasolta az illetékes vidékfejlesztési miniszternek, hogy fontolja meg a szabályozás módosítását.

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/2013/01/18/a-szomszed-permete-az-en-mergem

Kép forrása: http://greenteamtv.hu/2012/05/16/a-permetezesi-idoszak-dandarjaban-fontos-tudni-hogyan-is-banjunk-a-vegyszerekkel/

TOP 5