Skip to main content

120422a1 csarnavolgy_bioA WWF Magyarország petíciót indít Magyarország egyetlen nagy kiterjedésű háborítatlan erdejének megmentésére!
A kezdeményezéshez a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is csatlakozott. A szervezetek nyílt levélben kérik a Vidékfejlesztési Minisztert, hogy vizsgálja meg a fokozottan védett - és egyben a hiúznak is otthont adó – Csarna-völgy kérdését!

Kérünk mindenkit, hogy amennyiben egyetért azzal, hogy Magyarország legnagyobb háborítatlan erdejében továbbra se legyen gazdasági célú faanyagtermelés, valamint azzal, hogy valamennyi nemzeti parkunkban hozzanak létre megfelelő nagyságú háborítatlan természeti övezeteket, amelyek gazdag élővilágnak adhatnak otthont, az írja alá petíciónkat május 7-ig!


Nyílt levél Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszternek


Tisztelt Miniszter Úr!

Az alulírott zöld civil szervezetek és magánszemélyek megdöbbenéssel értesültek arról, hogy Magyarország egyetlen, nagy kiterjedésű háborítatlan erdejében, a Börzsöny északi részén található Csarna-völgyben, harminc év szünet után újra megindulna a gazdasági célú faanyagtermelés. A közelítőleg ezerhektáros, túlnyomó részt fokozottan védett terület a Kárpátok élővilágát kiemelkedő teljességben őrzi. Nemcsak ritka hal- kétéltű- és madárfajok élnek a völgyben, de az országban mindössze 5-10 egyedet számláló hiúz is előfordul. A Ipoly-Erdő Zrt. által, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság határozott tiltakozása ellenére tervezett fakitermelés utak építésével, intenzív erózióval, a patakok elszennyeződésével és az erdő életközösségének megváltoztatásával veszélyeztetheti a természeti értékek megőrzését.

A Csarna-völgy az ország egyedülálló, fokozottan védett természeti területe, ahol indokolt módon korlátozták a faanyagtermelést három évtizede. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy szűk gazdasági érdekek alapján e korábbi döntést felülbírálják. A terület biológiai sokfélesége nemzeti örökség, amely összehasonlíthatatlanul nagyobb értéket képvisel, mint az onnan kitermelhető faanyag.

Felhívjuk a Miniszter Úr figyelmét továbbá arra is, hogy a nemzetközi irányelvek és a Magyarországon hatályos jogszabály [1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, 28.§ (7.)] értelmében valamennyi nemzeti parkban övezeti besorolást kell érvényesíteni. A legbelső, ún. természeti övezetben a nemzetközi gyakorlat szerint nincs nyersanyagtermelő tevékenység. Sajnálatos, hogy a törvény életbe lépése óta eltelt több mint tizenöt esztendő során nem sikerült érvényt szerezni a jogszabálynak. A környező országokkal ellentétben Magyarországon a nemzeti parkokban nincsenek kialakítva övezetek, így a fakitermelésből kivont, jelentősebb nagyságú erdőterületek sincsenek. Ennek mindennapi jeleit bárki láthatja, aki nemzeti parkjainkat meglátogatja.

Kérjük Miniszter Urat, hogy biztosítsa a Csarna-völgy háborítatlanságának fenntartását, és támogassa, hogy faanyagtermelés itt a jövőben se legyen lehetséges. Kérjük továbbá, hogy tegyen gyakorlati lépéseket annak érdekében, hogy a magyarországi nemzeti parkok a jövőben a nemzetközi irányelvek szerint működjenek, és bennük megfelelő nagyságú, háborítatlan területek kerüljenek kijelölésre.

Forrás: http://wwf.hu

TOP 5